Gällivare Frakt – mer än transporter!

Gällivare Frakt AB bygger vindkraftverk med hänsyn till miljön och omkringliggande områden

Under sen sommaren 2018 har Gällivare frakt tecknat avtal att upprätthålla all infrastruktur för OX2´s nya vindkraftspark i Brännliden.Total skall 10st vindkraftsverk och maximalt 220m totalhöjd etableras vid Brännliden, detta område är belägen ca 15km från Jörn, Västerbottens län.

I Gällivare Frakts åtagande gällande infrastruktur skall Vägar, Schakter/fyllningar för fundament, kranplatser, kabelschakter, Sprängning & loss hållning samt krossning av grus & ballast.

Projektet beräknas att starta oktober 2018 och färdigställas under hösten 2019

 Frågor kring projektet kontakta:

Mikael Johansson, Arbetschef entreprenad

070-633 00 37