Gällivare Frakt – mer än transporter!

Fastighetsskötsel, park och snö

Fastighetsskötsel, park och snö

 

I verksamhetsområdet Underhåll tillhandahåller vi allt inom fastighetsskötsel, snöhantering och grönytesskötsel.

I dagsläget har vi avtal med Gällivare Kommun på snöröjning, halkbekämpning, isrivning och bortforsling av snö. Vi har även att ramavtal med Norrbottens läns landsting på total yttre fastighetsskötsel som tex Snöröjning, grönytesskötsel, sopning mm.

 

Vi kan åta oss:

  • Snöröjning av vägar, gator och fastigheter.
  • Halkbekämpning i form av sandning och saltning.
  • Bortforsling av snömassor till anvisad tipp plats.
  • Is rivning/avjämning av vägar och gator.
  • Snödikning/Karmskärning
  • Manuell snöröjning i direkt anslutning tex Entréer inkl sandning.
  • Grönytesskötsel som tex gräsklippning, sopning och bevattning.
  • Maskinell sopning av vägar och gator.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor kring fastighetsskötsel, park och snö så hoppas vi att vi kan hjälpa just dig med dina frågor.