Gällivare Frakt – mer än transporter!

Entreprenad/Anläggning

 

Inom verksamhetsområdet entreprenad och anläggning jobbar vi med både stora och små uppdrag.

Med ett välutvecklat arbetssätt kan vi på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt ta ett helhetsansvar för både större och mindre entreprenader.

För att åstadkomma ett bra resultat strävar vi efter att uppfylla följande krav

 • Ha god planering
 • Minimera miljöpåverkan
 • Minimera störningar för människor och natur
 • Erbjuda helhetslösningar

Vi kan bland annat erbjuda

 • Anläggning av vägar
 • Anläggning av dammar
 • Kabel- och ledningsarbeten
 • Vatten och avlopps arbeten
 • Jordavrymning
 • Grundläggning byggnad/fastighet
 • Mottagning av schakt/fyllnadsmaterial
 • Siktning/sortering av berg och jord produkter

Vi har en bred erfarenhet av anläggning och entreprenad arbeten i vår organisation och inga projekt är för små eller för stora.

Vi utför: Totalentreprenader, Utförandeentreprenader och Underentreprenader